Jubilare

Königspaar 1954

Hermann Löseke(†) und Maria Benteler (geb. Roxlau)

 

Königspaar 1959

Josef Hüser (†) und Resi Vahle (geb. Deppe)

Königspaar 1969

Horst Tittel (†) und Erna Sprenger (damals Tittel)

Königspaar 1979

Josef Isekenmeier und Ulrike Häuser (geb. Spenner)

Königspaar 1994

Franz Fechtler und Elke Fechtler